Velkommen til vår nye hjemmeside som vi håper vil bidra til at du som støtter våre prosjekter eller ønsker informasjon om vårt arbeid, skal finne det du søker.

Her vil du finne informasjon om våre satsningsområder, våre prosjekter, kontaktinformasjon og bilder.

Her vil vi oppdatere hjemmesiden med siste nytt og planer slik at du kan følge med på nye aktiviteter og holde deg oppdatert om initiativ og utvikling.

Vår nye hjemmeside er for tiden under utarbeiding og det vil i en periode være begrenset informasjon og tilgang.  

Besøk også vår hjemmeside:

www.quintamontana.wordpress.com

Socorro Nicaragua er en humanitær organisasjon stiftet i 2004, som arbeider i León - Nicaragua.


Vi jobber med barn, unge og voksne som har fått redusert sin livskvalitet av ulike årsaker, som fattigdom, omsorgssvikt, vold, diskriminering, naturkatastrofer og sykdom.

For å oppnå vårt mål om bedre oppvekstvilkår og en bedre fremtid for barn og unge, ønsker vi å skape en endringskultur og gi trygghet gjennom utdannelse, fritidsaktiviteter og positive opplevelser i samhandling med lokale myndigheter og lokalbefolkningen.

Vi legger stor vekt på 

  • hjelp til selvhjelp
  • likeverd
  • ydmykhet
  • respekt

hvor målet er uavhengighet.

Ingen fordyrende mellomledd og direkte kanalisering av midlene gjør prosjektene effektive og sterke. Lokalbefolkningen er med i planlegging og beslutning, og kjenner dermed eierskap til prosjektene, noe som gir dem styrke og en bærekraftig utvikling.


Socorro Nicaragua er godkjent av Skattedirektoratet for fradrag av pengegaver til frivillige organisasjoner.

Tell a Friend


 
Vår visjon er 

- en verden hvor alle barn og unge har tilstrekkelig selvfølelse og trygghet til å tro på at de har potensial til å oppnå det de ønsker og mulighet til å realisere sine drømmer.

- en verden hvor barns rettigheter og deres egenverd respekteres.

Vårt mål er

- å bidra til å gi barn og unge trygge oppvekstvilkår og livskvalitet og en fremtid med mulighet for arbeid og bolig.

- å bistå barn og unge, med vekt på menneskelige verdier og kultur, til å bli uavhengige, selvstendige mennesker som utfordrer seg selv og sine egne grenser og på sikt hjeper andre til å oppnå det samme.


Site Map